Nordlyset 3-6 år

I afdeling Nordlyset 3-6 år, er børnene delt i mindre grupper og har alle faste voksne tilknyttet. Der arbejdes med understøttende kommunikation i form af eks. IT, PECS, konkreter mm.
Der er tilknyttet ergoterapeut, fysioterapeut og logopæd i samarbejde med PPR.
Tilgangen til børnene tager udgangspunkt i forståelsen for barnets motiver og handlingers mening. Ligeså arbejdes der med forståelsen for barnets oplevelse af verden. Alle dage fokuseres der på kravtilpasning med sigte for størst mulig successikring af barnet.