Nordfynsskolen Hårslev: Nordstjernen og Nordlyset

Eleverne i Nordstjernen har alle udfordringer indenfor autismespektret, ligesom angst og skolevægring kan være i spil. Eleverne er i udgangspunktet normalbegavede og fælles for alle elever er det, at læringsmiljøet kræver høj grad af visuel struktur ligesom dagene kalder på forudsigelighed, genkendelighed og tålmodighed.
Der arbejdes med individuelt tilrettelagte dagsskemaer og handleplaner, sådan at elevens faglige, sociale og personlige udvikling sikres.

 

I Nordlyset er der fokus på at skabe mangfoldige og fleksible læringsmiljøer, der kan målrette pædagogikken og undervisningen til den enkelte elevs behov og forudsætninger.
Den specialpædagogiske indsats integreres så pædagogik, undervisning og andre aktiviteter er flettet ind i hinanden over hele dagen og dermed skaber læring i et bredt perspektiv. Eleverne i Nordlyset har alle kognitive udfordringer, hvorfor der arbejdes med hvil, energiforvaltning og hjernepauser.