Nordfynsskolen Bogense: Almenspecial

Elevernes specialpædagogiske behov varierer, men overordnet har de behov for et trygt klassemiljø med accept af forskellighed, hvor der tages udgangspunkt i ressourcer og kompetencer samt omgivelser, der formår at give dem tro på egne evner. Endvidere er det kendetegnende, at eleverne har brug for, at der bliver arbejdet med kompenserende strategier for at kunne udvikle højere grad af mestring. Den sociale træning vægtes højt.

I Almenspecial arbejdes der med læring i et bredere og mere praktisk orienteret perspektiv. Der kan desuden være fokus på brobygning til erhvervsuddannelserne. Fagrækken er sammenlignelig med almenklasserne på samme alderstrin ift. timetal og indhold. Når eleven opleves parat, søges der inklusion i flere og flere lektioner samt fag for derigennem at kunne udvikle elevens fulde potentiale. Der vil være mulighed for at tage folkeskolens afgangseksamen; fuldt eller delvist.