Nordfynsskolen er Nordfyns kommunes samlede specialtilbudsvifte. Eleverne visiteres via PPR, og personalet er sammensat af lærere, pædagoger og undervisningsassistenter.

Vores administration ligger på Vejruphuse 2 i Hårslev. Vi placeret på 4 forskellige matrikler. Vi har én specialbørnehave og 3 specialskoleafdelinger med forskellige specialpædagogiske tilbud fra 0.-10. klasse.

Organisering

Nordfynsskolen har tæt daglig samarbejde med logopæder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykologer mv.

Der arbejdes i teams og alle ansatte i Nordfynsskolen arbejder med udvidet skole-hjem samarbejde og løbende kontakt til eksterne samarbejdspartnere. Personalet arbejder tålmodigt og nysgerrigt for at sikre forståelse for det enkelte barns/ungs trivsel og udvikling.

Vi tror på, at vi gennem en helhedsorienteret indsats kan dyrke og udvikle børnenes ressourcer og potentialer, hvorfor arbejdet omkring personlige og sociale strategier er højt prioriteret i alle afdelinger. Helhedsindsatsen sikres i tæt samarbejde med forældre, PPR, Familiehuset, Børne-ungeteamet, UU-vejledere m.fl.

Samarbejdspartnere

  • Distriktsskoler
  • Dagtilbud
  • Sundhedsplejersker
  • Socialrådgivere
  • PPR; fysio- og ergoterapeuter, logopæd & psykologer
  • Familiehuset
  • UU-vejledere & fritidsjobkoordinatorer
  • SSP-medarbejdere
  • Støtte-kontaktpersoner