Afd. Hjadstrup har opbygget en hverdag med klare rutiner, faste strukturer og tydelige retningslinjer. Afdelingen udarbejder individuelle elev- og udviklingsplaner på børnene og det daglige arbejde tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger. Der arbejdes såvel skolefagligt som socialfagligt med børnenes udfordringer. Der er i det daglige endvidere et tæt tværfagligt samarbejde med forebyggelses- og familieafdelingen samt PPR i de tilfælde, hvor det skønnes gavnligt eller nødvendigt for børnenes udvikling.