PPR

Terapi

Terapien på Nordfynsskolen består af en fysioterapeut og en ergoterapeut. Vi har fokus på det tætte samarbejde med forældre, personale og øvrige omsorgspersoner omkring eleverne, hvor vi med vores forskellige fagligheder højner indsatsen omkring eleven. Terapien tilbydes som basisydelse via Folkeskolelovens §20 stk. 2.


Det ergo- og fysioterapeutiske tilbud er undervisningsrelateret og indsatsen retter sig mod at styrke elevens mulighed for indlæring og udvikling, hvorved eleven opnår større trivsel og selvstændighed. Der arbejdes med at optimere elevens forudsætninger for deltagelse i alle daglige aktiviteter i skolen.
Indsats omkring en elev sker på baggrund af henvendelse og dialog med personale og forældre. Herefter vurderes det ergoterapeutiske og/eller fysioterapeutiske behov.


Aktiviteter som kan indgå i ydelsen;


• Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering.
• Målsætning i samarbejde med forældre, lærer og pædagoger
• Træning på små tilpassede hold.
• Deltagelse i relevante møder med forældre, lærere og pædagoger i forhold til barnet.
• Udarbejdelse af statusrapporter.
• Rådgivning og vejledning til forældre i forhold til træning og hjælpemidler.
• Understøtte skolemiljø og omgivelser, ergonomi, hjælpemidler og arbejdsmetoder.
• Rådgivning i af- og påklædning og leg.

 

CPOP
Foruden den undervisningsrelaterede terapi, vil terapeuterne stå for udførelse af den danske CPOP protokol hos de børn med cerebral parese, som deltagere i den nationale CPOP

 

PPR Psykolog

Psykologernes primære arbejde på Nordfynsskolen er at støtte personalet i deres arbejde. Dette gøres bl.a. gennem rådgivning og supervision. Rådgivningen kan både være relateret til processer på gruppe- og elevniveau. I samarbejde med forældre, personale og ledelsen vurderer psykologen, hvorvidt psykologiske undersøgelser og observationer er relevante for at belyse barnets/den unges udfordringer.
PPR tilbyder løbende gruppetilbud for forældre og børn med særlige problemstillinger, der kan være relevante for elever og forældre tilknyttet Nordfynsskolen. Vi opfordrer til, at alle løbende orienterer sig på PPR's hjemmeside.

 

UU

Ungdomsuddannelsesvejlederne hjælper personale og elever med at finde gode veje i det fremadrettet uddannelsessystem.

De to vejledere, som er tilknyttet Nordfynsskolen kan dels guide personalet samt deltage i samtaler med de unge.

Gennem skoleåret vil UU understøtte aktiviteter som UPV, praktik, brobygning og særlig tilrettelagte uddannelsesforløb.

Vejlederne kan afholde orienterende forældremøder i samarbejde med personalet således at hjemmet kan bakke op om den unges uddannelsesvej.

 

Børn/Familie, Handicap og Ungeposten

Skolen understøtter gerne samarbejdet mellem hjem og forvaltning, hvorfor sagsbehandlerne i større eller mindre omfang kan være tætte samarbejdspartnere i en given periode gennem barnets skolegang.

 

Familiehuset

Skolen understøtter gerne samarbejdet mellem hjem og Familiehuset, hvorfor familiebehandlerne i større eller mindre omfang kan være tætte samarbejdspartnere i en given periode gennem barnets skolegang.

 

Sundhedsplejerske

Hermed navnet på den sundhedsplejerske, der tilhører hver enkelte afdeling:

Nordfynsskolen Hjadstrup: Birgitte Stor

Nordfynsskolen Hårslev: Charlotte Henriksen

Nordfynsskolen Bogense: Sine Tønder

 

I skoleåret 2023/2024 vil der være følgende indsatser:

0. klasse - indskolingssamtale med forældre (ca. 45 min. pr. elev)

2. klasse - oplæg om det brede sundhedsbegreb på klassen og efterfølgende individuelle samtaler med eleverne (ca. 15 min. pr. elev)

6. klasse - synstest

8. klasse - udskolingssamtale (ca. 30 min. pr. elev)